Bostadsrättsföreningen Hejaren 11

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1993-07-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7757200.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Hejaren 11. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 och det är följande personer, Asplund, Erik Magnus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Danin, Sigrid Madeleine som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblå, Anders Torbjörn som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Solak, Anna som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Kollin, Ingegärd Birgitta som är född 1946 och har titeln Suppleant, Lindström, Bo Ragnar som är född 1954 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Hejaren 11 är 716405-7288.