Bostadsrättsföreningen Volontären 13

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Volontären 13. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Volontären 13 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1972-06-29 så har Bostadsrättsföreningen Volontären 13 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Volontären 13 och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Volontären 13 så kan man gör det genom att posta ett brev till Norrbackag. 13, 113 41, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Volontären 13 så kan ni göra det på 073-3981017.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Almqvist, Siv Britt-Marie som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Mats Lennart som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Rein, Sten Tobias Johannes som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Max som är född 1944 och har titeln Suppleant, Norén, Ulrika som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Mats Lennart -Norén, Ulrika -Rein, Sten Tobias Johannes .

Bostadsrättsföreningen Volontären 13 har 702002-8986 som sitt organisationsnummer.