HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1970-11-05 så har HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm så kan ni göra det på 08-7519977.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Boksjö, Christian Alexander som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Sonja Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ilic, Annika Maria som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Ingrid Ros-Marie som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Jan Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Stig Rune som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotSundin, Bo Gustav som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Inal, Taylan som är född 1942 och har titeln Suppleant, Kourmanbaeva Andersson, Karashash som är född 1953 och har titeln SuppleantMir, Moallaim Hossain som är född 1964 och har titeln SuppleantNordahl Strazds, Ingrid Elisabeth som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Höglund, Sonja Margareta -Ilic, Annika Maria -Petersson, Stig Rune -Sundin, Bo Gustav .

HSB Bostadsrättsförening Husby nr 1 i Stockholm har 702002-8218 som sitt organisationsnummer.