Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1967-07-28. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 och det finns flera företag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7721500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 är Finnberg, Sture Sigold som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Linda Helen Inger som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Linsten, Per Henrik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Matts Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sedin Blank, Svea Yvonne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Shamloo Ekblad, Alma Juta Anna Karin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotHellström, Anna Ingrid som är född 1969 och har titeln Suppleant, Hilton, Gerda Signe Marianne som är född 1944 och har titeln Suppleant, Sandström, John Tore som är född 1941 och har titeln SuppleantÖsterberg, Magnus Tommy som är född 1972 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nattugglan 18 har 702002-7038 som sitt organisationsnummer.