Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25

Stockholms län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7721500.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 har idag 702002-7020 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 25 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gunnarsson, Claes-Göran Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jartelius, Gösta Conny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsell, Mats Börje som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönnqvist, Elsa Anna Birgitta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Leif Tomas som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Freeland, Ingrid Viveka som är född 1950 och har titeln SuppleantGartziou, Aristoula som är född 1963 och har titeln Suppleant, Hellström, Anna Ingrid som är född 1969 och har titeln Suppleant, Johansson, Gun Margareta som är född 1940 och har titeln SuppleantMossberg, Joanna Sofia som är född 1985 och har titeln Suppleant.