bostadsrättsföreningen Västergård nr 1

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns bostadsrättsföreningen Västergård nr 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. bostadsrättsföreningen Västergård nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

bostadsrättsföreningen Västergård nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 702002-6105.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

bostadsrättsföreningen Västergård nr 1 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I bostadsrättsföreningen Västergård nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Ericsson, Per Thorsten som är född 1959 och har titeln Suppleant , Gustafsson, John Henrik som är född 1969 och har titeln Suppleant . Panagoulas, Alexandra Agoritsa E som är född 1978 och har titeln Suppleant , Österberg, Anna Charlotte Kristina som är född 1981 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.