HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm. Det finns flera bolag som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1944-09-27 så har HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm så kan man gör det genom att posta ett brev till Hsb Stockholm, 112 84, Stockholm. Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm så kan ni göra det på 08-7853350.

Att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Holst, Christen Mikael Joakim Cappel som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Oscar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Stridsberg, Gunhild Ingrid Birgitta som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlund, Elsie Marie som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Täveby, Sven Vilhelm som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedström, Linda Sofia som är född 1976 och har titeln SuppleantThryselius, Elisabet som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Olsson, Hans Oscar -Stridsberg, Gunhild Ingrid Birgitta -Söderlund, Elsie Marie -Täveby, Sven Vilhelm .

HSB:s Bostadsrättsförening Vänern i Stockholm har 702002-5776 som sitt organisationsnummer.