Ekonomiska Föreningen Vånö

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Ekonomisk förening som heter Ekonomiska Föreningen Vånö. Det finns flera företag som liknar Ekonomiska Föreningen Vånö i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1961-11-03 så har Ekonomiska Föreningen Vånö varit registrerat. Idag är Ekonomiska Föreningen Vånö och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Ekonomiska Föreningen Vånö så kan man gör det genom att posta ett brev till Rådag. 11, 123 73, Farsta. Vi ni istället prata med Ekonomiska Föreningen Vånö så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom förvaltning av de på föreningens fastigheter, tomten nr 22 i kv Vånö och tomten nr 68 i kv Hemmarö, Farsta församling, Stockholms stad uppförda byggnaderna innehållande underentraler för värme och varmvatten, förräd. mfl. gemensamma anläggningar avseenda för fastigheterna Vånö nr 3-21 oxh Hemmarö 4-67, Farsta församling, Stockholms stad. Föreningen skall från fastigheten Vånö nr 22 ixg Hemmarö nr 68 tillhandahålla vatten- och avloppsledningar för ovannämnda övriga fastigheter och driva erforderlig verksamhet för tillhandahållande av värme, varmvatten, kallvatten och avlopp. Föreningen skall även driva å tomten nr 22 i Vånö befintlig tvättstugeanläggning, ävensom svara för utvändiga reparationer av medlemmarnas byggnader och förråd omfattande åtgärder som beslutats av föreningsstämma och verkställs av styrelsen, varjämte föreningen i övrigt må åtaga sig andra för medlemmarna gemensamma uppgifter såsom renhållning, underhåll och förbättringar av gemensamma anläggningar.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Grelsson Kamél, Gunvor Elisabeth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bertil Torsten som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöholm, John Ingemar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Widell, Annika Elisabeth som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandelin, Lennart Bertil som är född 1962 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Ekonomiska Föreningen Vånö har 702002-5511 som sitt organisationsnummer.