HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm

Stockholms län

Information

702002-2898 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm finns i.

HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm har varit registrerat sedan 1954-11-20 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm är och det finns flera verksamheter i Stockholm som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Eva Birgitta -Dahlberg, Siegrid Anneliese -Eriksson, Johan Ove Richard -Schütz, Hermann Björn Henry

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm så kan ni göra det på telefon genom 08-6326692 eller genom brev på följande adress:
Astrakangatan 2 nb, 112 84, Stockholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Taklisten i Stockholm och det är Bergström, Eva Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Siegrid Anneliese som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Johan Ove Richard som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Kalijärvi, Rauni Mirjami som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Schütz, Hermann Björn Henry som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Johan Christer som är född 1976 och har titeln SuppleantHoque, Mohammed Enamul som är född 1972 och har titeln Suppleant, Zamora Hernandez, Ingrid Victoria som är född 1978 och har titeln Suppleant,