Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan

Stockholms län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan är en verksamhet som finns i Stockholm. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan finns det lite olika personer som är förknippade och det är Agranius, Nils Bo som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ann-Cristhin som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Karin Therese som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Jädestam, Barbro Elisabeth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Annika Frida Birgitta som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hietanen, Mauno som är född 1947 och har titeln SuppleantNorlin, Fredrik Bengt Roland som är född 1947 och har titeln Suppleant, Radetzky, Marie Caroline Elisabeth som är född 1972 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan på telefon 08-910140.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ljuskällan har 702002-1809 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.