Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1942-04-08. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7721500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 är Eriksson, Anderses Hans Daniel som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagbjer, Eva Karin Maria som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Mikael Eric som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Mejhert, Jonas Erik som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Rikard Wilhelm som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Aronsson, Karl Mikael Lennart som är född 1977 och har titeln SuppleantHallor, Ann-Sofie Marie som är född 1984 och har titeln Suppleant, Sehlmark, Hans Börje som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 3 har 702002-1791 som sitt organisationsnummer.