Bostadsrättsföreningen Stinsen

Stockholms län

Information

702002-1486 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Stinsen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Stinsen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Stinsen finns i.

Bostadsrättsföreningen Stinsen har varit registrerat sedan 1942-09-09 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Stinsen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Stinsen är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stinsen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stinsen så kan ni göra det på telefon genom 070-3153184 eller genom brev på följande adress:
KÖRSBÄRSVÄGEN 10, 114 23, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostasrätt kallas bolstadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Stinsen och det är Andersson, Jens Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Elm, Johan Henrik Magnus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hyttsten, Gunilla Anna Kristina som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Källström, Eva Charlotte som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Ola Lennart som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Anna Kristina som är född 1976 och har titeln SuppleantSvanberg, Stig Peter som är född 1976 och har titeln Suppleant,