Stadsbud i Storstockholm ek. för.

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Ekonomisk förening som heter Stadsbud i Storstockholm ek. för.. Det finns flera företag som liknar Stadsbud i Storstockholm ek. för. i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1961-09-30 så har Stadsbud i Storstockholm ek. för. varit registrerat och sedan 2004-02-05 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Stadsbud i Storstockholm ek. för. och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Stadsbud i Storstockholm ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Döbelnsg. 77, 113 52, Stockholm. Vi ni istället prata med Stadsbud i Storstockholm ek. för. så kan ni göra det på 08-6115555.

Dels att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva tidsenlig rationell stadsbudsverksamhet, dels verka för en ratio- nell utveckling i medlemmarnas yrkesutövning som stadsbud, dels ock att vidmakthålla garantier för att beteckningen stadsbud bibehåller sin hävdvunna innebörd och sitt goda anseende.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Björklund, Kent Bertil som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Leif Gunnar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bert Åke som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlin, Björn Ove som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Snellman, Björn Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjurenström, Åke Christer som är född 1955 och har titeln SuppleantBlom, Hans Morgan som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen av Björn Snellman och Kent Björklund, i förening. .

Stadsbud i Storstockholm ek. för. har 702002-1106 som sitt organisationsnummer.