Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 702002-0306.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-342134 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9 på följande adress Tomtebog. 20, 113 38, Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Smältan nr 9 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Heath, Martin Sewell som är född 1965 och har titeln Suppleant , Schönqvist, Charlotte Inga Elisabeth som är född 1973 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.