Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1943-11-10 så har Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Eriksson, Bengt Erik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Garli, Anna-Maria Helena som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Melin, Erik Alexander som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Timmergård, Jeanette Maria som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Gulin Guzman, Anna Katarina som är född 1949 och har titeln Suppleant, Näsman, Erik Torgny som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Skulptören nr 1 har 702001-9860 som sitt organisationsnummer.