HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm

Stockholms län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm är ett bolag som finns i Stockholm. I HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm finns det lite olika personer som är förknippade och det är Becker Jansson, Sten Edvard som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Magnus Peter som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Maria Elisabeth som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Oxendal, John David som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg Edlund, Jonas Mikael som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Nisse Karl Erik som är född 1985 och har titeln SuppleantJensen, Gertrud Birgitta som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm på telefon 08-7853350.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främ

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Magnus Peter -Larsson, Karin Maria Elisabeth -Oxendal, John David -Söderberg Edlund, Jonas Mikael

HSB:s Bostadsrättsförening Pergolan i Stockholm har 702001-6643 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.