Bostadsrättsföreningen Neptun

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Neptun. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Neptun tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Neptun är ej momsregistretat och har organisationsnummer 702001-5223.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Neptun på följande adress Heleneborgsg. 26, 117 32, Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Neptun är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Neptun så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Sjödahl, Claes Staffan som är född 1966 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.