Bostadsrättsföreningen Tosterö 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1957-01-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Larsbodav. 80, 123 41, Farsta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4587700.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tosterö 3. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler till nyttjande åt medlemmarna utan begränsning i tiden. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. En upplåtelse leder till att en medlem får en rätt till bostad, kallad bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Maria Ulrika -Holm, Karl Erik Sigvard -Ottosson, Kenneth Leif Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 och det är följande personer, Eklöf, Betty Ann-Mari som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Maria Ulrika som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Karl Erik Sigvard som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lord, Bror Harry som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Kenneth Leif Ingemar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lassnäs, Marie Louise Barbro L som är född 1943 och har titeln Suppleant.Mikaelsson, Åke Thorvald som är född 1968 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tosterö 3 är 702001-4002.