Bostadsrättsföreningen Lavetten 11

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 är en verksamhet som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Josephsson, Hans Inge som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Peter Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Smith, Carl Inge Edvard som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Tavares, Dan Robert Manuel som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Wasston, Magdolna som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Frostegård, Erik Johan som är född 1959 och har titeln SuppleantLiedberg, Jessica Martina som är född 1969 och har titeln Suppleant, Murray, Gösta Uno Richard som är född 1941 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Josephsson, Hans Inge Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 har 702001-2725 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.