Bostadsrättsföreningen Knoppen 21

Stockholms län

Information

702001-1354 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Knoppen 21. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 finns i.

Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 har varit registrerat sedan 1931-05-30 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bertze, Mikael -Forsbach, Dan Mareno -Hedefalk, Ebba Karin Charlotta -Norberg, Karl Bertil

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Fridhemsg. 35, 112 40, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Knoppen 21 och det är Bertze, Mikael som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgehed, Lena Gunilla som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsbach, Dan Mareno som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagberg, Bo Sverker Gustav som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedefalk, Ebba Karin Charlotta som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Karl Bertil som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotStorgren, Carl Mattias som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertze, Åsa Annelie som är född 1982 och har titeln Suppleant, Eriksson Fragell, Veronica L U som är född 1974 och har titeln Suppleant