Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a.

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsförening som heter Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a.. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1920-08-21 så har Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. varit registrerat. Idag är Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. så kan man gör det genom att posta ett brev till Fridhemsg. 70 A, 112 46, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. så kan ni göra det på 08-6502277.

Att förvalta fastigheten nr 28 i kvarteret Kättingen med adress Fridhemsgatan 70 inom S:t Görans Församling, Stockholm, och där bereda bostäder åt sina medlemmar.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Göjeryd, Staffan Gustaf som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Oliveira e Silva, Mattias som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Petra Helen som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Shraydeh, Bassam som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stig Valter som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. .

Bostadsföreningen Kettingen No 3 u.p.a. har 702001-1149 som sitt organisationsnummer.