Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a.

Stockholms län

Information

Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1941-12-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Gladöv. 8, 141 91, Huddinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6279761.

Stockholm arbetar för att företag som Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a.. Det finns flera företag i Stockholms län.

Att tillvarataga fastighetsägarnas inom Gladökvarns tomtområde gemensamma intressen samt att genom samköp, förmedling m.m. söka bereda sina medlemmar sådana fördelar, som kunna vara dem i egenskap av fastighetsägare till nytta.

Firmatecknare för Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kent Johansson och Ronny Medin, i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. och det är följande personer, Flodqvist, Anders Olof som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Kent Georg som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Kagg, Per Torgny som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Medin, Ronny Edvin som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sara Susanna Christina som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nirmark, Lars Robert Nils som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot.Uddman, Ulf Folke som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindquist, Karl Göran Johan som är född 1971 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Gladökvarns Fastighetsägareförening u.p.a. är 702000-7675.