Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1996-08-21. Men sedan 1996-01-01 så har Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Eriksbergsg. 40, 114 30, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-102024.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning för fysiska personer som är medlemmar i föreningen samt att genom lämpliga åtgärder långsiktigt hålla fastigheten i gott skick. Föreningen kan också upplåta lokaler.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken och det är följande personer, Eckerström, Jan Alexander som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Nils Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lewin, Sven Ulf Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramstedt, Jonas Jörgen som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Eriksbergsparken är 702000-4987.