Bostadsrättsföreningen Eken nr 19

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 är en verksamhet som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hjort, Anna Cecilia som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Lorenz Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Wannberg, Axel Gustav som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Widgren, Stig Olof som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Ax, Jakob Patrick som är född 1987 och har titeln Suppleant, Johansson, Olof Åke Kjell som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1999-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 har 702000-4482 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.