Bostadsrättsföreningen Eken 21

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Eken 21 är ett företag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Eken 21 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lagnekvist, Jens Mikael som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindquist, Dan Erling Michael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Särd, Sofia Margareta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Lars Gunnar Johan som är född 1964 och har titeln Suppleant, Söderlund, Nancy Inga-Lill som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Eken 21 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Eken 21 på telefon 08-7223650.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Eken 21 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Eken 21 är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Eken 21 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Eken 21 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Eken 21 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Eken 21 har 702000-4466 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.