HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1928-09-22 så har HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm så kan man gör det genom att posta ett brev till 112 84 Stockholm. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm så kan ni göra det på 08-7301013.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Dahlgren, Nils-Olof Ingvar som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Dahlgren, Jan-Stefan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Grawe, Bo Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hyltén-Cavallius, Carl Robert Ragnar som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Kyrö, Jan Arthur som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagercrantz, Hans Anders som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotSundström, Lars Göran som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Waltré, Knut Martin Björnsson som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Björnström, Karin Maria som är född 1959 och har titeln SuppleantJobeus, Robert Anton Hugo Joel som är född 1987 och har titeln SuppleantRiit, Ene som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlgren, Nils-Olof Ingvar -Hyltén-Cavallius, Carl Robert Ragnar -Sundström, Lars Göran -Waltré, Knut Martin Björnsson .

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm har 702000-2064 som sitt organisationsnummer.