Bostadsrättsföreningen Banvakten

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Banvakten. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Banvakten tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Banvakten är ej momsregistretat och har organisationsnummer 702000-1173.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-6674853 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Banvakten på följande adress Öregrundsg. 14, 115 59, Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Banvakten är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Banvakten så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Eriksson, Sigbritt Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant . Johannessen, Inga Elisabet som är född 1929 och har titeln Suppleant , Lund, Krister Håkan som är född 1955 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till utnyttjande utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen, Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.